We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Intuitive Mathematics

by Qba Janicki

/
1.
(A) 16:21
2.
(B) 17:04

about

Matematyka Intuicyjna to ilustracyjna improwizacja, zarejestrowana przy użyciu instrumentów perkusyjnych amplifikowanych piezoelektrycznie oraz instrumenty mojej własnej budowy o nazwie “Deska Dźwięków” . Instrument ten zbudowany jest z metalowych sprężyn, śrub i języków, przymocowanych do sosnowej deski. Wysoce wzmocniona amplifikacja piezo przybliża wszystkie dźwięki do uszu słuchacza, pozwalając usłyszeć bogate harmonie zawarte w zestawie perkusyjnym oraz elementy “niemuzyczne” takie jak tarcia, piski czy drgania, które zachodzą wewnątrz wysoce rezonującego zestawu mechanizmów. Wszystkie amplifikowane instrumenty zostają przekierowane do analogowego miksera, wysyłającego sygnał do głośników znajdujących się za zestawem, co pozwala grać na ciągłej granicy sprzężenia zwrotnego, kontrolowanego przez korekcję częstotliwości, zmiany napięć poszczególnych membran, umieszczanie różnego rodzaju elementów na bębnach czy też ułożenie ciała względem zestawu instrumentów oraz głośników.

“Intuitive Mathematics” is illustrative improvisation registered with the use of percussion instruments amplified by piezoelectric sensors and an instrument I constructed myself called the Soundboard. I mounted metal springs, screws and tongues onto a pine board. Highly enhanced piezo amplification brings all sounds closer to the audience’s ears and allows them to hear rich harmonies of the percussion set as well as “non-musical” elements such as friction, shrieking or vibrations that occur inside a highly resonating set of mechanisms. All amplified instruments are transferred to an analogue mixer, which sends signal to speakers located behind the percussion, which allows me to play constantly on the verge of feedback controlled by correcting the frequency, changing the tension of particular membranes, placing various objects on the drums or changing the position of my body against the instruments and speakers.

credits

released October 20, 2019

Recorded, Mix and Mastering - Michał Kupicz

license

all rights reserved

tags

about

Bocian Warsaw, Poland

contact / help

Contact Bocian

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Intuitive Mathematics, you may also like: